Transparant

Bij het leveren van stroom en tijdens het opladen komt er in de accu waterstofgas vrij. Dit is een zeer brandbaar gas en kan leiden tot explosies. Dit is dan ook de reden dat bij het laden van accu’s roken verboden is (dit is nu sowieso veelal verboden).

Als een accu niet gebruikt wordt is er altijd een kleine lekstroom waardoor er toch waterstofgas ontstaat. Dit betekent dat in de accu, in de ruimte boven het accuzuur, altijd dit gevaarlijke gas aanwezig is. Normaal gesproken is dit in geventileerde ruimten geen probleem. Echter, als je bij restauratiewerkzaamheden een accu ergens los hebt staan (b.v. onder de werkbank) en je bent in de buurt aan het slijpen kan één enkel vonkje voldoende zijn het gas tot ontbranding te brengen. De enorme drukverhoging in de accu resulteert in een ontploffing van de accu waarbij de wanden openscheuren en het accuzuur er uit loopt.

Dit kan uiteraard ook gebeuren als de accu nog in de auto zit!

Advies: zorg er voor dat open vuur en vonken niet in de buurt van een accu komen.

Hoe ziet een ontplofte accu er uit?

ontplofte accu

 

 

 

Transparant