Transparant

De belangrijkste mechanische technieken zijn hameren en persen. Het hameren kan echter al snel oppervlaktebeschadiging en ongewenste hardingsverschijnselen veroorzaken. Bij ongewenste verbuiging of hoekverdraaiing kan het gehele werkstuk meestal op een pers worden gericht zonder de nadelen van het hameren. Tussen het werkstuk en de pers worden drukstukken geplaatst. Het is belangrijk om voor voldoende doorzetting te zorgen zodat het onderdeel door elastische vervorming na het persen zijn juiste vorm zal kunnen aannemen. Het op de juiste wijze buigen van een flensplaat op een pers is weergegeven in de figuur.

<figuur>

Bij langere constructiedelen wordt de vervorming stapsgewijs verwijderd door een aantal keren opeenvolgend over een kortere lengte te drukken. In het geval van een op lijfplaat gelaste flens moet de belasting aangrijpen op de flens om plaatselijke beschadigingen afkomstig van de drukstukken van de constructie te voorkomen. Aangezien met een dergelijke in delen uitgevoerde bewerking alleen maar een bij benadering recht onderdeel verkregen zal kunnen worden, is het handzaam om een liniaal of sjabloon te gebruiken voor het verkrijgen van een recht of vloeiend gebogen werkstuk.

Tips voor mechanisch richten
De volgende regels moeten bij het mechanisch richten en strekken in acht worden genomen:

  • Gebruik drukstukken voor overcompensatie van de vervorming zodanig dat door terugvering het onderdeel zijn gewenste vorm aanneemt.
  • Let er op dat het onderdeel tijdens het richten voldoende ondersteund wordt om deuken te voorkomen.
  • Gebruik een liniaal (mal of sjabloon) voor het verkrijgen van een recht onderdeel of een kromming.

Omdat het gevaar dreigt dat niet goed vastgezette drukstukken uit de pers kunnen schieten moeten de volgende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd:

Zet de drukstukken stevig vast met bouten.

Plaats een voldoend dik metalen schot om het ‘projectiel’ zonodig op te vangen.

Zorg dat er geen onbevoegde personen in de gevarenzone aanwezig zijn.

 

 

 

Transparant