Transparant

Iedere auto heeft een eigen karakter m.b.t. overstuur en onderstuur. Op zich is daar weinig aan te veranderen.
Bij overstuur heeft de auto bij het nemen van de bocht de neiging uit zichzelf een kleinere bocht te gaan maken. Dit kan zelfs zo sterk zijn dat achterzijde van de auto "uitbreekt".
Bij onderstuur heeft de auto bij het nemen van een bocht de neiging rechtuit te rijden. Er moet dan meer ingestuurd worden om dit te verhinderen.

Waardoor wordt dit gedrag veroorzaakt?

Als een auto een dwarskracht ondervindt zoals bij het nemen van een bocht of zijwind reageren zowel de voorwielen als achterwielen door het maken van een kleine sliphoek S1 en S2, zie onderstaande figuur. In de figuur is de situatie getekend waarbij de auto een linkse bocht wil maken dan wel dat er van links een dwarswind aanwezig is
overstuur-onderstuur

Z = Zwaartepunt auto
F = Kracht, aangrijpend in het zwaartepunt

Als S1 en S2 gelijk zijn, zal het zwaartepunt van de auto de baan A gaan beschrijven. Als S2 groter is dan S1 wordt ogenschijnlijk naar links gestuurd en zal de auto de baan B beschrijven. Deze toestand is zeer ongewenst omdat een centrifugaalkracht wordt opgewekt in dezelfde richting als de oorspronkelijke evenwichtsverstoring en deze dus versterkt. Het wordt dan zelfs moeilijker de auto uit de bocht te krijgen. De auto is overstuurd.

Is S1 groter dan S2 dan stuurt de auto uit zichzelf naar rechts en wordt baan C beschreven. Dit Onderstuur heeft een centrifugaalkracht ten gevolge die de oorspronkelijke evenwichtsverstoring tegenwerkt en is dus enigszins zelfcorrigerend. Een auto met deze eigenschap is moeilijk de bocht in te sturen. De auto heeft last van onderstuur.

De grootte van de sliphoeken S1 en S2 zijn afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste hierin zijn:

  • Het type wielophanging;
  • Speling op onderdelen van de ophanging als lagers, fusee en rubbers;
  • De toepassing van een torsiestang (voor en/of achter);
  • Voor- of achterwielaandrijving.

Bij het type wielophanging kan onderscheid worden gemaakt in:

Vooras

  • Onafhankelijke ophanging;
  • Bij oudere oldtimers mogelijk star.

Achteras

  • Pendelassen (VW kever, Renault 4CV/Dauphine);
  • Parallelgeleiding (citroen 2CV);
  • Dion-as (starre achteras met in het midden de cardan).

 

 

 

Transparant